MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : Merve Karakuş
Adresi : Sinanpaşa Mah. Sinanpaşa Köprüsü Sk. No:10/20, MEVY
Telefon :0542 540 63 89
Fax :
E-mail: [email protected]

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU


2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait  www.blissatelier.net  internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, Sözleşme’nin 3. maddesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
2.2. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve takas hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu,bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  www.blissatelier.net   sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış
bedeli,  www.mevy.com.tr  adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Listelenen ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI’nın, fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.
2.3. Fatura, e-arşiv faturası şeklinde, ALICI’nın sipariş esnasında vermiş olduğu e-posta adresine mail yoluyla iletilecektir. E-arşiv faturası şeklinde gönderimin mümkün olmadığı takdirde, fatura sipariş ile birlikte ALICI’ya teslim edilecektir.

MADDE 3- ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama
Ürün Adı
Adet
KDV Tutarı
Kargo Ücreti
Ödeme Şekli
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi
Toplam Bedel (KDV Dahil)

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER


4.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek, kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, SATICI sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.
4.3. Sözleşme konusu her bir ürün, sipariş tarihinden itibaren 10-15 iş günü içinde, ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruma teslim edilir. ALICI; nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak kargo teslim süreleri değişiklik gösterebilir. SATICI, ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığından dolayı, kargoda yaşanabilecek gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Yurtdışına gönderimi yapılacak ürünlerin teslimat süreleri değişiklik gösterebilir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları ALICI’ya aittir.
4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi
ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına
haizdir.ALICI’nın satın aldığı ürün 30 gün içinde teslim edilemez ise, ALICI siparişi iptal edilebilir. Bu halde, ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 7 gün içinde kendisine nakden
ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI,
SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.
4.9. Cayma hakkı, yalnızca SATICI’nın önceden öngöremeyeceği, mücbir sebeplerden dolayı, ürünü tedarik edememesi halinde kullanılabilir.
4.10. ALICI, SATICI’ya ait SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
4.11. ALICI, SATICI’ya ait SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

MADDE 5- ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ

5.1. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. ALICI, SATICI’nın banka hesabına havale/eft yaparak da ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Yurtdışından verilen siparişlerde, western union yöntemiyle de ödeme yapılabilir. (Bunun için, iletişim bilgilerimizden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.)
5.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir.
5.3. Vadeli satışların sadece Banka’ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte 
bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE - 6 - CAYMA HAKKI: 
 
Alici, sözlesme konusu ürürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren 1 gün içinde cayma hakkina sahiptir. Cayma hakkinin kullanilabilmesi için bu süre içinde SATICIya  iletişim bilgilerindeki tel numarası ile bildirimde bulunulmasi ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanilmamis, kullanım hatası sonucunda hasar görmemiş, ve ambalajinin zarar görmemis olmasi sarttir. Bu hakkin kullanilmasi halinde, 3. kisiye veya Aliciya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildigine dair kargo teslim tutanagi örnegi ile satis faturasi aslinin iadesi zorunludur. Ürün/ürünlerin teslimini takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI’nin kredi karti hesabina iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girisimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindaki aksakliklardan dolayi SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasinin aslinin gönderilmemesi durumunda katma deger vergisi ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilmez. Ayrica, niteligi itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanimlik ürünler, kopyalanabilir yazilim ve programlar, hizli bozulan veya son kullanim tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. 
 
MADDE - 7 - YETKİLİ MAHKEME: 

Is bu sözlesmenin uygulanmasinda, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca ilan edilen degere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nin veya SATICI’nin yerlesim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparisin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, ALICI is bu sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmis sayilir.
 
MADDE 8 - GİZLİLİK POLİTİKASI
 
8.1. www.mevy.com.tr adresi üzerinden yapacağınız alışverişlerin sipariş formunda veya üye kayıt formunda iletişim bilgilerinizi (isim, adres, telefon, e-posta adresi gibi), finansal bilgilerinizi (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerinizi (vergi numarası, kimlik numarası vb.) girmeniz gerekmektedir. 
8.2. İletisim bilgileri, sipariş ve üye kayıt formlarında yalnızca kullanıcılarımızla gerektiği zaman iletişime gecmek, ve firmamız hakkında (yeni ürün, kampanya, indirim vb.) haberler göndermek için kullanılacaktır. Bu bilgiler kesinlikle 3.kişilerce paylaşılmamaktadır. Kullanıcılarımız diledikleri zaman sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. 
8.3. Finansal bilgiler, yalnızca kullanıcının onay vermesi halinde gerçekleşen ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi icin kullanılacaktır. Bu bilgiler kesinlikle 3.kişilerce paylaşılmamaktadır.
8.4. Kişiye özel bilgiler, kullanıcılarımızın sitemize giriş yapmasında ve gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. Bu bilgiler kesinlikle 3.kişilerce paylaşılmamaktadır 8.5. İletişim bilgileri, siparişin kullanıcıya ulaşabilmesi için kullanılacaktır. Bu bilgiler yalnızca siparişin iletilmesini sağlayacak olan kargo şirketi ile paylaşılmaktadır ve bunun dışında diğer 3. kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 
MADDE 9- KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI
 
9.1. www.mevy.com.tr olarak, bize sağlamış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında toplar ve işleriz.
9.2. Kişisel verileriniz sipariş, faturalandırma, teslimat ve ürün tanıtımları aşamalarında sizlere mevzuata uygun ve daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla toplanmaktadır ve işlenmektedir. İsim, adres, telefon ve kimlik bilgileriniz, siparişinizin size ulaşabilmesi amacıyla ve yalnızca kargo şirketi ile paylaşılır.
 
MADDE 10 - TALEP ve ŞİKAYET / KANUNİ BAŞVURU YOLLARI
 
10.1. ALICI, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilen adresleri kullanarak ya da iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.
10.2. İşbu SÖZLEŞME’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
MADDE 11 – YÜRÜRLÜK
 
ALICI, SİTE üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu SÖZLEŞME’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 
 
SATICI

MERVE KARAKUŞ

ALICI

{TESLIMATALICI}
Çerez Kullanımı